De op deze website getoonde informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie verandert of niet meer actueel is. Jonton B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website, de gevolgen van het gebruik ervan en/of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen na aanleiding van deze website. Ook kan Jonton B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jonton B.V. Op- of aanmerkingen op deze website kunt u altijd naar ons mailen.